Teenused

Arhitektuur

Projekteerime hooneid ja rajatisi vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Teeme projekte eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumis. Teostame projekte: väike hoonetele, erinevatele elamutele (üksik-, paaris-, rida-, korterelamu), ärihoonetele, tööstushoonetele, spordihoonetele, koolidele, majutusasutustele, toitlushoonetele ja eriotsarbelistele hoonetele ning rajatistele. Projekteerime palkmaju, puitmaju (ka CLT ja MHM), betoonmaju nii elemetnidest kui erinevatest plokkidest, sändvich paneelidest maju jne.

Mõõdistus

Teostame hoonete mõõdistusi ja seadustamist.

Ehitusregister

Aitame teostada Ehitusregistri toiminguid – taotleme projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehituslube ja vajadusel ka kasutuslube.

Rekonstrueerimine

Koostame rekonstrueerimisprojekte miljööväärtuslikele hoonetele ja soojustusprojekte (korter)elamutele vastavalt Kredexi nõuetele.

3D pildid

3D BIM mudelite loomine ja piltide renderdamine.

BIM projekteerimine

BIM (Building Information Model) ehk ehitise mudelprojekteerimine. Kasutame arhitektuursete projektide tegemiseks ArchiCAD BIM tarkvara, mis võimaldab meil kõik ehitised projekteerida kolmemõõtmeliselt. BIM tagab parema disaini ning võimaldab vältida tüüpilisi vigu projekteerimisel ja hilisemal ehitamisel.

Virtuaalne reaalsus (VR)

Projekteerimise käigus on võimalik VR prillidega hoonega tutvuda nii seest kui väljast. Võimalik on hoones sees liikuda ringi nagu arvutimängus.