Teenused

Arhitektuur

Projekteerime hooneid ja rajatisi vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Teeme projekte eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumis. Teostame projekte: väike hoonetele, erinevatele elamutele (üksik-, paaris-, rida-, korterelamu), ärihoonetele, tööstushoonetele, spordihoonetele, koolidele, majutusasutustele, toitlushoonetele ja eriotsarbelistele hoonetele ning rajatistele. Projekteerime palkmaju, puitmaju (ka CLT ja MHM), betoonmaju nii elemetnidest kui erinevatest plokkidest, sändvich paneelidest maju jne.

Eriosade projekteerimine

Koostöös eriosade projekteerijatega pakume Arhitex OÜ poolt projekteeritavatele hoonetele ka eriosade projekteerimist (vesi, kanal, küte, vent, elekter, nõrkvool, automaatika, konstruktisoonid, sisekujundus, maastikukujundus jne).

Mõõdistus

Teostame hoonete mõõdistusi ja seadustamist.

Ehitusregister

Aitame teostada Ehitusregistri toiminguid – taotleme projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehituslube ja vajadusel ka kasutuslube.

Projektijuhtimine

Tegeleme projekteerimistööde projektijuhtimisega. Pakume alltöövõtjate abiga täisteenust eskiisist eriosade projektideni. Vajadusel leiame ka ehitaja või maja tootja.

Rekonstrueerimine

Koostame rekonstrueerimisprojekte miljööväärtuslikele hoonetele ja soojustusprojekte (korter)elamutele vastavalt Kredexi nõuetele.

Energiamärgis

Arvutame hoonete energiabilansi ja energiamärgiseid (ainult Arhitex OÜ poolt projekteeritud hoonetele).

3D pildid

3D BIM mudelite loomine ja piltide renderdamine.

BIM projekteerimine

BIM (Building Information Model) ehk ehitise mudelprojekteerimine. Kasutame arhitektuursete projektide tegemiseks ArchiCAD BIM tarkvara, mis võimaldab meil kõik ehitised projekteerida kolmemõõtmeliselt. BIM tagab parema disaini ning võimaldab vältida tüüpilisi vigu projekteerimisel ja hilisemal ehitamisel.

BIM projekteerimise alltöövõtt

BIM projekteerimise alltöövõtt

Pakume võimalust kasutada meie ArchiCAD-i spetsialisti abi arhitektuursete projektide koostamisel projekteerimise hangetes. BIM mudel projekteerimine vastavalt RKAS-i poolt koostatud juhendile.

Virtuaalne reaalsus (VR)

Projekteerimise käigus on võimalik VR prillidega hoonega tutvuda nii seest kui väljast. Võimalik on hoones sees liikuda ringi nagu arvutimängus.

BIM juurutamine ettevõtetes

Aitame ettevõtteid ArchiCAD-i ja sellega seotud tarkvara kasutamisele võtmisel. Koolitame või aitame töötajaid individuaalselt projektide vormistamisel. Viime läbi ka senise tarkvara kasutamise kiire analüüsi ja anname ettepanekuid töö efektiivsemaks muutmiseks. Loome ka ettevõttele  projekteerimise alusfaili, et tööde teostust veelgi kiiremaks teha.

2D-st BIM mudel

Koos välismaa partneriga saame pakkuda ka Reviti projekteerimise alltöövõttu ülemaailma. Partneril on kontorid Kagu-Aasias, USA´s ja Araabia Ühend Emiraatides. Meie käsutuses on üle 200 oma ala spetsialisti arhitektuuri valdkonnas alates tehnikutest, arhitektideni ja eriosade projekteerijatest 3D renderdajateni. BIM mudelid AutoCAD-i failidest valmivad kiiresti ja täpselt. Võimalik on ka arhiivijooniste järgi mudelite tegemine.

ArchiCAD-i koolitus ja abi

Viime läbi ArchiCAD-i koolitusi gruppidele või individuaal klientidele. Grupiõpe toimub klassiruumis või Zoom-i keskonnas. Võimalik on ka personaalõpe vastavalt eelnevalt kokkulepitud tunni hinnale. Meie koolitusel osalemiseks on võimalik taotleda toetust Töötukassast.

Hinnakiri

• Arhitektuurne eelprojekt al. 10€/m2* (ehitusloa taotlemiseks)
• Arhitektuurne põhiprojekt al. 20€m2 (sisaldab ka eelprojekti)
• Konstruktiivne projekt al. 20€/m2.
• Vee-, kanali-, kütte- ja ventilatsioniprojekt al. 5€/m2/tk.
• Elektri-, nõrkvoolu- ja automaatika projekt al. 5€/m2/tk.
• Projekteerimise projektijuhtimine kuni 20% projekteerimise hinnast.

* Hinnad on antud üksikelamu näitel Lõuna-Eestis, teistel hoonetel on teised hinnad. Asukoht mõjutab ka hinda.

PS! Eriosade projekteerimise teenust pakume vaid Arhitex OÜ poolt koostatud projektidele koostöös alltöövõtjatega!