Energiamärgis

Teeme arvutuslikke energiamärgiseid vastavalt “Energiatõhususe arvutamise metoodikale” lähtudes Eestis kehtivatest “Energiatõhususe miinimumnõuetest”.

Arvutuste tegemisel kasutame PHPP ja BV2 tarkvara. Märgise arvutamiseks on vajalik arhitektuurne projekt.

Energiamärgise hind sõltub hoone suurusest, tüübist ja asukohast. Üksikelamute energimärgis maksab 100-150€.