You Are Viewing

A Blog Post

Teabetahvel terviseradade äärde

Alati ei piirdu arhitektitöö vaid hoonete projekteerimisega. Vahetevahel tuleb teha ka väiksemaid projekte. Seda korda teabetahvel Eesti kõikide terviseradade äärde.

Leave a Reply